Fernando Candela

Iberia Express

Consejero Delegado

Diálogo

Sesión 412:55